Monday, 30 July 2018

വർഗ്ഗീയതയുടെ ഇര

വർഗ്ഗീയതയുടെ ഇര
'''''''’''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'മകനേ നീയെന്നെ വിട്ടുപോയെങ്ങോ'

മാറത്തലച്ചൊരു മാതാവ് കേഴുന്നു

പേമാരിയൊഴിയുമോ കണ്ണിൽനിന്നെന്നാളും

പാലൊളിച്ചന്ദ്രനും മിഴിപൂട്ടിനില്ക്കയോ?

കലാലയങ്ങളെ പോർക്കളമാക്കും

കലാപക്കൂട്ടത്തിൻനിഴലുകൾ നീളുമ്പോൾ

തച്ചുതകർക്കുന്നു സത്ഹൃദയങ്ങളെ

തല്ലിത്തകർക്കുന്നു സ്വപ്നങ്ങളവരുടെ!

സർഗ്ഗസൗന്ദര്യം വിടരും കലാലയ-

സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നൊരു രക്തസാക്ഷി നീ

വർഗ്ഗീയതതൻ പദ്മവ്യൂഹത്തിലകപ്പെട്ട

അഭിമന്യുവായി മണ്ണിൽ വീണടിയവേ

നിൻഹൃദയസ്പന്ദനം മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നു

നീ കടന്നുവന്നൊരു പാതയിലെങ്ങും

നിന്നുടെ വാക്കുകൾ ചോരപ്പുഴയിൽ

നിശ്ചേതനം തളംകെട്ടിനില്ക്കുന്നു

ജീവനടർന്നുവീഴുമ്പോൾ നിന്നുടെ

പുഞ്ചിരിക്കുസുമങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞുവീണോ?

എങ്കിലുമുയർത്തെഴുന്നേല്ക്കുന്നു നിൻസ്വനം

ആയിരമായിരം നാവുകളിലൂടെ

മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കരുതീടാനാട്ടിലോ

മനുഷ്യമൃഗങ്ങൾ വേട്ടയാടിടുന്നു!

മതവും പാർട്ടിയും വെറിതീർക്കാനായുധമോ

മനുജൻറെ ജീവന് വിലയില്ലാനാടിതോ?

ചോരമണക്കുന്നിടവഴികളിലെവിടെയും

ചൈതന്യമറ്റമ്മമാർ വിതുമ്പുന്നോ?
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''’''''''''’''''''''''’''''''''''''''''''''''’''''’'''’''''''''''''''''’'''''''''''’''''''’'''''''''
ഗീതാഞ്ജലി
13-7-2018


പുലരി

പുലരി
''''''''''''''''''''''''
വിടരുന്നൊരു പുലരി വർണ്ണങ്ങൾ തൂകി
വിടരുന്നു പുഷ്പവൃന്ദവും ചേലിൽ
വിരിക്കുന്നു ചിറകുകൾ കൊറ്റികൾ ചെമ്മേ
വരുന്നുണ്ടർക്കൻ പൊൻമേഘത്തേരേറി

ഉണരുന്നു പ്രകൃതിയും കുസൃതിച്ചിരി തൂകി
ഓടുന്നു കിടാങ്ങളുന്മേഷമോടെ
കലപിലകൂട്ടുന്നു കുരുവികൾ കൂട്ടിൽ
പുലരിയെ സ്വാഗതം ചെയ്വു പൂങ്കോഴി

ആദിത്യരശ്മികൾ മദനബാണങ്ങളാകവേ
താമരത്തരുണി നോക്കുന്നു നാണത്തിൽ
യാമിനി യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലിനില്പൂ
കണ്ണീരു തൂകിയിലകളിൻമീതേ

തിടമ്പണിയിക്കുന്നു പൂര്വ്വാദ്രിയർക്കനെ
തളിരുകൾ താളത്തിലനിലനിലാടുന്നു
നാദസ്വരക്കച്ചേരിമേളം ചമയ്ക്കുന്നു
നാട്ടിൻപുറത്തെ കുയിലുകൾ കൂട്ടമായ്

തേനുണ്ടു പാറിപ്പറന്നു പൂമ്പാറ്റകള്
കാവ്യം രചിക്കുന്നു പൂക്കളിൽ നീളേ
രാത്രിമഴ കെട്ടിയ ചിലങ്കയുമായിതാ
രാഗാർദ്രയായൊഴുകുന്നു പുഴപ്പെണ്ണും

പൊഴിയുന്ന പൂക്കളാൽ വിരിച്ചൊരാ പാതയിൽ
പൊന്നിഴ പാകുന്നിളംവെയിൽ കൈകളാൽ
പുലരിയെ വരവേല്ക്കാനൊരുക്കിടാം ഹൃദയത്തെ
പൂര്ണ്ണാഭയോടേ പുതുക്കിടാം ശുഭ്രമായ്
''''''''''''''''''’''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''’''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലിSaturday, 9 June 2018

സെൽഫി

സെൽഫി
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഞാനെന്നഭാവത്തെയൂതിക്കാച്ചീടുന്ന
ഞാണിന്മേൽക്കളിയത്രേ സെൽഫി!

എരിയുന്നപ്രാണൻറെ വേദനകാണാത്തൊ-
രെന്നെഞാനാക്കുന്ന സെൽഫി!

'ചന്ദ്രനെപ്പോലെ തിളങ്ങുംവദന'മെന്നെ-
ന്നോടുപൊങ്ങച്ചം വിളമ്പുന്ന സെൽഫി!

മാരണവക്കിലും തലചായ്ച്ചുനിന്നിട്ടെൻ
മരണത്തെ വരവേല്ക്കും സെൽഫി!

ചുംബനക്കാഴ്ചയെടുത്തൊരു നാരിതൻ
'ചാരിത്ര്യം' തകർത്തിട്ടു വിലപേശും സെൽഫി!

ദാരിദ്ര്യഗർത്തത്തിലാണ്ടൊരു ചെറുമനെ
ദയയില്ലാതൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയോ സെൽഫി?

രാഷ്ട്രത്തിൻസമ്പത്തൊന്നൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന
രാഷ്ട്രീയനേതാവിന്നാഘോഷം സെൽഫി!

ജനകീയ നായകനൊപ്പം നിന്നെടുത്താലോ
ഗർവ്വുകൂടുന്നൊരു സവിശേഷം സെൽഫി!

പുതുവർഷഗാനം

പുതുവർഷഗാനം
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
സംഗീതമാകും ചിറകിൽ വരൂനീ
താരകൾ തുന്നിയപുതുചേലചുറ്റി
സൗവർണ്ണശോഭാംഗിയായ്......
സുന്ദരസങ്കല്പമനോരഥത്തിൽ
സമ്മോഹിതയായ് പുതുവർഷമേ!

മനതാരിൽകവിതകൾ നിറഞ്ഞൊരു വത്സരം
മന്ദസ്മിതം തൂകിയിനിയാത്രചൊല്ലവേ
തേങ്ങലുകൾ കുറുകിയമ്പലപ്രാവുപോൽ( 2)
വിരഹാർദ്രമിഴികളിലെൻചിത്തമൊളിച്ചു....           
               (സംഗീതമാകും.....)

എൻചുറ്റുമണഞ്ഞൊരാ 
ഭാവനപ്പൂക്കൾതൻ
ദളമർമ്മരങ്ങളാൽ ചിത്തം തുളുമ്പവേ
വരുമോയിനിവീണ്ടും വരവർണ്ണിനികളായ്(2)
വാക്കുകളപ്സരനർത്തനമാടാൻ......
                 (സംഗീതമാകും......)
""”"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ഗീതാഞ്ജലി
1-1-2018

ചെറുമഴക്കവിതകൾ


ചെറുമഴക്കവിതകൾ
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഒരു കാത്തിരിപ്പ്
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
കലപിലപോലൊരു മഴ
കലഹിച്ചൊരു മഴ
കടലാസുതോണിതുഴഞ്ഞ്
കളിക്കാനൊരു മഴ!
മഴയുടെ ചുംബനം കാത്തു കേഴവേ
മേദിനിതൻ വേരുകൾ വരണ്ടുണങ്ങി
മറയുന്ന മാരിവിൽപോലെയിന്നും
മേഘങ്ങളകലേയ്ക്കു മാഞ്ഞുപോയി!
മഴയിന്നു ഭൂമിയെ കുളിപ്പിച്ചു
മഴയെന്നുള്ളം കുളിർപ്പിച്ചു
മഴക്കാറുകൾക്കിനി
മടക്കയാത്ര തുടങ്ങാം!
ഓർമ്മകൾ
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
നിൻ മൊഴികളെൻ കാതിൽ
നൽമഴപ്പാട്ടിന്നീണമായൊഴുകി
നിൻചിരിയെൻ മനസ്സിൽ
നീർമാതളപ്പൂവായ് വിരിഞ്ഞു
ഓരോ മഴനീർത്തുള്ളിയും
ഓർമ്മതൻകടവിലിന്നും
ഓരോരോ ചാലുകൾ തീർത്ത്
ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നെൻ മിഴിയിൽ!
മഴനീർത്തുള്ളിപോലന്ന്
മനസ്സിൽ പെയ്തിറങ്ങി നീ
മഴയൊഴിഞ്ഞ പാടമായിന്ന്
മരണമടഞ്ഞു നിന്നോർമ്മകൾ!
ഒരു നിനവ്
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
പ്രവർഷത്തിൽ കുളിച്ചീടാൻ
പ്രകൃതിയൊരുങ്ങീടവേ
പുഷ്ക്കരത്തിൻ കരിമേഘക്കൂട്ടം
പരിഹസിച്ചോടിമറഞ്ഞു!
വർഷമെത്താൻ മടിച്ചുനില്ക്കേ
വിളനിറഞ്ഞു കരിമേഘക്കൂട്ടം
വിതുമ്പിയാർത്തു കർഷകൻറെ
വെള്ളിടിവെട്ടിക്കരിഞ്ഞദു:ഖം!
മാനസ്സവ്യഥകൾ നീളേ
മാരിയായൊഴുകുമ്പോൾ
മങ്ങാത്ത നിന്നോർമ്മകൾ
മായാത്ത മാരിവില്ലായിടുന്നു!
നിൻ മൊഴിതൻമഴയിൽ
നനഞ്ഞീടാനെന്മനം
നിനച്ചീടുന്നുണ്ടിന്നും
നീറും വേഴാമ്പലെപ്പോൽ!
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി (Geeta Monson)

ഒരു പാട്ട്

ഒരു പാട്ട്
'''''''''''''''''''''''''''''
സ്വപ്നക്കാവിലെ പൂവല്ലികളിൽ
പൂക്കൾ വിടർന്നല്ലോ
സ്നേഹപ്പൂക്കൾ വിടർന്നല്ലോ
സ്വർണ്ണവർണ്ണക്കിളികൾവന്നൊരു
ഗീതമുതിർത്തല്ലോ
സൗഹൃദത്തിന്നീണംമൂളീല്ലോ

ഇന്നലെരാവിലും മാനത്തിൻമുറ്റത്ത് പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ....
ആയിരമായിരം പവിഴമല്ലിപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ....
നിലാവിൽ നീന്തി പൂക്കളിറുത്തു ഞാൻ
അമ്പിളിയാകും പൂവട്ടിയിൽ നിറച്ചോട്ടേ
ഓണപ്പൂക്കളമൊരുക്കാനായ് ഞാൻ
പൂവട്ടിയിൽ നിറച്ചോട്ടെ,....

കിഴക്കേവാനമൊരു നവോഢയെപ്പോൽ ചോന്നുതുടുത്തല്ലോ....
കതിരോനയച്ചൊരാ മലരമ്പേറ്റു ചോന്നുതുടുത്തല്ലോ...
ഒരുവഞ്ചിപ്പാട്ടുമായി മേഘത്തിരമാലകളിലൂടെ
തുഴഞ്ഞുവന്നോട്ടേ....
ചക്രവാളത്തീരംപൂകാൻ ഞാനൊന്ന്
തുഴഞ്ഞുവന്നോട്ടേ......
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി 🎵🎵🎵

അണ്ണാറക്കണ്ണനും ഞാനും

അണ്ണാറക്കണ്ണനും ഞാനും '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' എന്തേ ഇന്നെന്നെ ഇങ്ങനെ നീ പിന്നെയുമൊളിഞ്ഞുനോക്കണത്? എന്നുമീ സായന്തനത്തിൽ നമ്മൾ സന്ധിക്കാറുള്ളതു നീ മറന്നോ? നീയിന്നുവന്നതെന്തുകുറുമ്പിനോ? ഞാനും കുറുമ്പിനു പിന്നിലല്ലാട്ടോ ! ദേ,മൂന്നുപാടുകളമ്മേടടിയോ ദേഹത്തു തിണർത്തുകിടക്കണത്? എങ്കിലും കുറവില്യാ വികൃതിയൊട്ടും എന്താ തിമർപ്പിന്നു കൊച്ചുകള്ളീ! എന്നാലുമിഷ്ടാട്ടോ എനിക്കു നിന്നേ 'ചിൽചിൽ'എന്നു കൂടെച്ചിലയ്ക്കാനും ആലിൻകൊമ്പത്തിരുന്നു നീ കാട്ടണ ചാഞ്ചാട്ടം ഞാനും കാണാറുണ്ടേ ആരുചൊല്ലിത്തന്നതണ്ണാറക്കണ്ണാ ഇങ്ങനൊക്കെ ചാടാനും മറിയാനും? എനിക്കാണാധി നീയിങ്ങനെയോടുമ്പോൾ ആലിൻറെ കൊമ്പത്തൂയലാടുമ്പോൾ! മിന്നൽപ്പിണരുപോൽ നീ ചാടുമ്പോൾ മിന്നൽപ്പിണരൊന്നോടുന്നെൻ മനസ്സിലും! പോകുന്നവഴിയ്ക്കു നീ മീനുക്കാക്കേടെ കുഞ്ഞിനെ ഉണർത്തിയോ ,കഷ്ടായല്ലോ! നീ ചാടിമറിയവേ കൊമ്പുകുലുങ്ങീലേ അവറ്റകൾ തൊള്ളതൊറക്കണ കണ്ടീലേ ? കാക്കേടെ കുട്ട്യോളെ കരയിച്ചാൽ നിന്നെ കാക്കയമ്മ വെർതെ വിടൂന്നു കരുത്യോ ? കൊത്തിപ്പറിക്കൂന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞൂലോ ഇന്നാളൊരൂസം നിൻറടുത്ത് കൂട്ടാക്കില്യാലേ ഞാൻ പറേണത് കുറുമ്പീ, തരിമ്പും നീ ചെവിക്കൊള്ളൂലേ? ഇതാപ്പോ കാര്യം,എന്തൂട്ടേലും മിണ്ട്യാൽ പിണങ്ങിപ്പോവായോ നീയും? അതിനു നീ മനുഷ്യനാ പിണങ്ങിയോടാൻ തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും വാലുംവിറപ്പിച്ച്? പതുക്കെയോടൂട്ടോ വികൃതിക്കുട്ടീ നീ ഞാനും വരുന്നേ,രണ്ടടിതരാൻ നിനക്കിട്ട്! '''''''''''''''''''''''''''''''' ഗീതാഞ്ജലി 12-8-17

റേഡിയോ

റേഡിയോ 
'''''''''''''''''
പണ്ടെനിക്കുണ്ടായിരുന്നൊരുകൊച്ചു
മാന്ത്രികപ്പെട്ടിയെൻഗൃഹത്തിൽ!

മാന്ത്രികപ്പെട്ടിതൻമായാവലയത്തിൽ
മാനസ്സം  ബന്ധിച്ചു ഞാൻ വസിച്ചു

റേഡിയോയെന്നൊരിമ്പമാം പേരുമായ്
നേടിയതെന്നുടെ ഹൃത്തിൽ സ്ഥാനം.

വൈദ്യുതിയില്ലാതെ റേഡിയോ സ്തംഭിച്ച
നാളുകൾ നിദ്രാവിഹീനമായി.

പുലരിത്തുടുപ്പിനെയെതിരേൽക്കാനെന്നെന്നും
പുലർകാലസുഭാഷിതങ്ങൾകേട്ടു

കണ്ണിതൾപ്പൂവുകൾ വിടർത്തിഞാനാഗാന-
വീചികൾചുറ്റിലുമലയടിക്കേ!

ആകാശവാണിയിൽ വാർത്തകൾകേട്ടിട്ട്
ആവേശമോടെന്നുമറിവുനേടി.

യുദ്ധവും സമാധാനവുമിടയ്ക്കിടെ
ചൂടുകാപ്പിയ്ക്കൊപ്പം ചൂടാറാതെ

ചിന്തകൾ കാടുകയറിയിറങ്ങവേ
ചിത്തത്തിൽ കുളിർകോരി ലളിതഗാനം!

ഗാനവീചികൾ റേഡിയോയിലൂടെ
നാദമഞ്ജീരധ്വനിയുണർത്തി

നാടകങ്ങൾ റേഡിയോയിൽ കൊഴുക്കവേ
വീട്ടുകാരും ചുറ്റിലോടിക്കൂടി

മനക്കണ്ണിലോരോ കഥാപാത്രവും മിന്നി
മനസ്സിൻറെയരങ്ങിലുമഭിനയിക്കേ

കണ്ണില്ലാപ്പെട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നത്
കാലുഷ്യം കലരാത്ത നാക്കുമാത്രം

ആ നാവിൽനിന്നുതിരുന്ന ഗാനങ്ങൾ 
ആത്മഹർഷത്തിൽ മുക്കിയെന്നെ!

ഗാനത്തിൻശീലുകൾക്കൊത്തൊന്നുഞാനും
ആടിത്തകർത്തു നർത്തനങ്ങൾ

തിരുവാതിരക്കളിയും തിരുവഞ്ചിപ്പാട്ടും
താളത്തിലാടി രസിച്ചിരുന്നു.

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ പ്രണയത്തിൻപൂമഴ
പോലെയാസ്വദിച്ചിരുന്നവരും

റേഡിയോയെയും പ്രണയിച്ചുപോയെങ്കിൽ
കഴിയുമോ കുറ്റം പറയുവാനായ്?

എങ്കിലുമിന്നാ പ്രണയമൊരുപിടി
ഓർമ്മകൾ മാത്രമായ് ബാക്കിയായി

ഓർമ്മകളിലിന്നും കനലായെരിഞ്ഞിട്ടു
ചാരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നാ  റേഡിയോ! 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി  (1-8-2017)

Friday, 8 June 2018

നഷ്ടബാല്യം

നഷ്ടബാല്യം
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
താരാട്ടുപാട്ടായിനിനക്കു ഹൃത്തിൽ
ആഴിത്തിരത്താളമിതൊന്നുമാത്രം! 
ചാരത്തണഞ്ഞമ്മകിനാവിലിന്നും
കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നൊരനാഥബാല്യം! 
ഓർമ്മിയ്ക്കുവാനായിനിതാന്തശോകം 
കാണാംമിഴിച്ചെപ്പിലതൊന്നുമാത്രം. 
നേത്രാംബുനെഞ്ചിൻറെ വിതുമ്പലായി
മേഘാഗ്നിയേറ്റൊന്നുതിരും ഘനംപോൽ!
വർണ്ണാഭചാർത്തീ,പ്രസരിപ്പുമേറ്റീ 
വിദ്യാലയംപൂകികിടാങ്ങളെന്നും
കുഞ്ഞേ,നിനക്കാശ നിറഞ്ഞുഹൃത്തിൽ 
വിദ്യാധനംസ്വപ്നമതോർത്തുതേങ്ങീ! 
വേലയ്ക്കുപോയീടിലസഹ്യപീഡ 
അന്നത്തിനൊട്ടുംവഴിയില്ല,കഷ്ടം! 
ചോരപ്പടുക്കൾതിണരുന്ന ദേഹം
ദാഹിച്ചു,നീർവറ്റി തളർന്നുവോ നീ? 
ബാല്യങ്ങളിന്നുംകൊടുതീയിലൂടേ 
ശാപങ്ങളുംപേറികരിഞ്ഞുപോകേ 
കാലിയ്ക്കുസംരക്ഷ കൊടുത്തിടാനായ്
വാദിയ്ക്കുവാനാളുകളേറെയുണ്ടേ!
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
(ഇന്ദ്രവജ്രവൃത്തം)
 മേഘാഗ്നി=മിന്നൽ ,ഘനം =മേഘം 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി
19-6-2017

സംഗീതദിനം

സംഗീതദിനം
'''''''''''''''''''
സംഗീതത്തിൻമാസ്മരഭാവം
പ്രപഞ്ചവേദികയിൽ
ആമോദതുയിലുണരുകയായീ
കുയിലിൻ കൂജനമായ്.
അലകൾപുളകം നെയ്യുംനദിയോ
ഈണം മൂളുന്നു
ശ്രുതിതാളങ്ങൾപ്രണയമുണർത്താൻ 
ചരാചരങ്ങളിലും
പാടത്തിന്നൊരുകാറ്റിന്നൊലികൾ 
ശ്രവിച്ചുപൊൻകതിരും
കുണുങ്ങിയാടീകാതരമായീ
സുവർണ്ണശോഭയിതിൽ.
കവിതയുണർന്നുമമഹൃദയത്തിൽ
കുയിലിൻശ്രുതികേൾക്കേ 
ആനന്ദനൃത്തമാടിമയൂരം,
മാനസവാടിയിലും.
സംഗീതത്തിൻദിനമിന്നറിയുക
പാട്ടിന്നലയൊലികൾ
നിറയ്ക്കയെങ്ങും ഭുവനംമുഴുവൻ
താളംതിരതല്ലീ.
(മാധുരി വൃത്തം)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി
21-6-17

ഗൃഹനാഥ

#ഗൃഹനാഥ
''''''''''''''''''''''''
കനലുകത്തിടുമടുപ്പിൻചാരെ
പുകഞ്ഞിടുന്നതാം ജന്മമേ നീ
ഗൃഹനാഥയെന്നൊരോമന-
പ്പേരിൽ വാഴുന്ന പാഴ്ജന്മം!

വീട്ടുകാരുടെയാജ്ഞക്കൊത്ത്
വിഴുപ്പുപണിചെയ്യും കീടമോ നീ
വീട്ടുപണികൾ യന്ത്രം പോലെന്നും
വീഴ്ചയില്ലാതെ ചെയ്യുവാനായ്!

വീഴ്ചയൊന്നു പിണഞ്ഞുപോയാൽ
കനലുകത്തിടും നയനങ്ങളിലെ
താപത്തിൽ പിടഞ്ഞുചാകുവാൻ
വിധിക്കപ്പെട്ടവൾ നീയെന്നോ?

അടിയേറ്റവശയായ് വീഴുമ്പോളും
അസുരഭാഷണത്താലേ കുത്തി
അടിമയവളുടെ മനസ്സിലും വ്രണം
ആഴത്തിലേല്പിപ്പോൻ പതിയോ?

വരണ്ടഹൃദന്തത്തിൽ ദുഃഖസ്മൃതികൾ
വിണ്ടുകീറിയചാലുകളിലോ
നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടി നീ
നൊമ്പരങ്ങൾതൻ തേങ്ങലും

ആശയറ്റ നിന്നാവനാഴിയിൽ
ആയുധമൊന്നുമാത്രം ബാക്കി
ആർദ്രമാംനിൻ മനസ്സിൻകോണിലെ
ആർത്തിരമ്പും കവിതാശകലങ്ങൾ

കാലങ്ങളായേറ്റ മുറിവുകൾ
കാലക്കേടിൻ രണമിരമ്പങ്ങൾ
കാർന്നുതിന്നതാമാത്മവീര്യവും
കണ്ണീർമുത്തുപോലടർന്നുവീണു!

കൂടെനില്ക്കാൻ ദുരിതത്തിൽനിൻ
കൂട്ടുകാരില്ല,വീട്ടുകാരില്ല
വീരകഥകൾ ചൊല്ലും കൂട്ടരും
നിൻനിഴലുപോലുമകന്നിടും!

നീതിപീഠങ്ങൾ കണ്ണുപൊത്തുമ്പോൾ
നീതിപാലകർ പിന്നോട്ടോടുമ്പോൾ
കുറിച്ചിടുക നീ ചാവേർക്കവിതകൾ
ഗാർഹികപീഡനം തുടരുവോളും
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''’''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
#ഗീതാഞ്ജലി
25-3-2018

Thursday, 7 June 2018

കളഞ്ഞുപോയ ശൈശവം

ളഞ്ഞുപോയ ശൈശവം
""""""""""""""""""""""""""""""""
പിഞ്ചിളംകുഞ്ഞിൻറെ പുഞ്ചിരിചാലിച്ചു
പുലരിയണഞ്ഞെൻറെ ചുണ്ടിൽ പകരുവാൻ

കുഞ്ഞിളംതെന്നൽ കുണുങ്ങിവന്നീടുന്നു
കൊഞ്ചലോടെവന്നു പഞ്ചവർണ്ണക്കിളി!

ക്രൂരമാം ലോകത്തിൻ വാക്ശരങ്ങളാലേ
കരളിനെ കീറിമുറിച്ചീടുമ്പോളെല്ലാം

കാപട്യമേശാത്ത കുഞ്ഞിൻമൊഴിപ്പൂക്കൾ
കാതര്യമാറ്റുന്നെന്നായുസ്സിൻ വീഥിയിൽ!

നിന്നിൽകിളിർത്തൊരാ നന്മമുകുളങ്ങൾ
നീണ്ടൊരു പന്ഥാവിലെങ്ങു കൊഴിഞ്ഞുപോയ്?

നേരിൻറ നൊമ്പരപ്പാതയിൽ പൂക്കുന്ന
നൈർമ്മല്യമോലുമാ തുമ്പപ്പൂക്കൾ

കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോകുവാൻ നിന്നുടെ
കർണ്ണത്തിലാരോതിയോമനപ്പൂമുത്തേ?

മഞ്ചാടിമുത്തിനാൽ വർണ്ണാഭമായൊരാ
മാകന്ദവാടിയിൽ മാമ്പൂ കൊഴിയുംപോൽ

നിന്നിലെ ശൈശവമെന്നു കളഞ്ഞുപോയ്?
നിഷ്കളങ്കത്തിൻറെ മാധുര്യമെങ്ങുപോയ്?

തേടിയിറങ്ങുക നന്മതൻ മുത്തുകൾ
താവകഹൃത്തിന്നറയിലൊളിപ്പിക്കാൻ!

സ്നേഹം വറ്റാത്തൊരു ദീപപ്രഭപോലെ
സുസ്മേരം വിടരട്ടെ നിൻചുണ്ടിലെന്നാളും!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ഗീതാഞ്ജലി
14-11-2017

വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടം

വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടം
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നോരു കൂട്ടരിപ്പോൾ
വിലക്കുന്നു പെറ്റീഷനും കോടതികളിൽ
ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും മറിയുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര-
രംഗത്തിതാ നാടകങ്ങളരങ്ങേറുന്നു
കോളേജുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കാനൗത്സുക്യമോടെത്തീടുന്നു
പഞ്ചരത്ന അബ്കാരിക്കാർ,സ്വർണ്ണക്കടക്കാർ
മത്സരിച്ചങ്ങോടിയെത്തി പണച്ചാക്കു കൈയിലുള്ളോർ
സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും പണംകുമിഞ്ഞോർ!
ഇവരുടെ കശാപ്പിൻറെ ശാലകളിൽ കിളുർത്തീടും
ഡോക്ടർമാരോ ചോദിക്കുന്ന ഫീസതുകേട്ടാൽ
ഉടനടി ഫ്യൂസുപോകും പിന്നെ ഫീസു കൊടുക്കേണ്ട
തിരിച്ചുപോയീടാമൊരു ശവമഞ്ചത്തിൽ!
മറ്റുചിലരയ്യോ കഷ്ടം,ഐയ്യേയസ്സിൻ കോച്ചിഗ് ക്ലാസ്സിൽ
കോപ്പിയടി നടത്തുവാനല്ലോ തന്ത്രങ്ങൾ
ചൊല്ലിക്കൊടുത്തീടുന്നിപ്പോൾ അക്കരകടത്തീടുവാൻ
കാശെറിഞ്ഞു മീൻപിടിക്കും 'മാന്യ'ന്മാർക്കായി
ഇമ്മട്ടിലോടീടുന്നല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടം
കാശില്ലെങ്കിലിതിനൊന്നും തുനിഞ്ഞീടല്ലേ!
അദ്ധ്യാപകരൊത്തുചേർന്നു ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർത്തീടുമ്പോൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെന്നും പരമാനന്ദമല്ലോ
ചോർത്തലിൻറെ കഥകളോ സ്കൂൾതലത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു
ചോദ്യംചെയ്യുന്നോരെ ശിക്ഷിച്ചീടുന്നീക്കൂട്ടർ!
മൂല്യബോധമശേഷവുമില്ലാത്തോരു തലമുറ
വാർത്തെടുക്കപ്പെടുന്നതാം വിദ്യാലയത്തിൽ
'എന്നെ നന്നാക്കീടുവാനായ് ശ്രമിച്ചീടിലതു വ്യർത്ഥം'
എന്നുചൊല്ലി ഭീഷണികൾ മുഴക്കീടുന്നു
ഒന്നുശിക്ഷിച്ചാലോ ടീച്ചർ കൊലക്കുറ്റം ചെയ്തപോലെ
ആക്രമിക്കപ്പെട്ടീടുന്നു നിയമംകാട്ടി
അദ്ധ്യാപകജോലിക്കായി കാശങ്ങോട്ടു വാങ്ങീടുന്ന
സ്കൂളിൽ ജോലിചെയ്തീടുന്ന നിസ്സഹായരോ
ഒന്നും കണ്ടും കേട്ടുമില്ലയെന്നുനടിച്ചീടുന്നല്ലോ
നിസ്സംഗരായ് ജോലിഭാരം തലയിലേറ്റി
പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിഷ്കളങ്കബാലകരെ
കൊന്നീടുവാൻ മടിക്കാത്ത കൗമാരക്കാരും
ജ്ഞാനംതെല്ലുമില്ലാതയ്യോ അബദ്ധങ്ങൾ ചൊല്ലീടുന്ന
'പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠ'രായീടുമദ്ധ്യാപകരും
ചേർന്നുപൊടിപൊടിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊഴുക്കുന്നു
വിദ്യാദേവതയുമോടും ജീവൽഭയത്താൽ!
(വൃത്തം- നതോന്നത-വഞ്ചിപ്പാട്ട്)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി
12-11-2017