Friday, 19 July 2019

ഋതുഭേദങ്ങൾ

ഋതുഭേദങ്ങൾ
'' '' '' '' '' '' '' '' '' ''
സ്വർഗ്ഗകുമാരിമാരോ ഋതുക്കൾ
സ്വപ്നംപോലെത്തീടുന്നു ഭൂവിതിൽ
വന്നിടുന്നു നിങ്ങൾ വിളിക്കാതെ
വശ്യമായ് പുണരുന്നവനിയെ

ഗ്രീഷ്മത്തിന്നുഗ്രചൂടിൻ നീറ്റലിൽ
പ്രപഞ്ചമാകെ തപിച്ചീടുമ്പോൾ
കുളിരിൻ കഞ്ചുകമായണയും
വർഷമേ നീയിന്നു പെയ്തിറങ്ങി

ഇലകൊഴിഞ്ഞൊരാ തരുക്കളെ
തൊട്ടുണർത്തീടാനായ് വന്നൊരു
വസന്തമല്ലോയെന്നിൽ നിറച്ചു
പുതിയൊരു കാവ്യത്തിൻ പല്ലവി


ഋതുഭേദരാഗങ്ങൾ മീട്ടാനായ്
ഹൃദയതമ്പുരുവൊരുങ്ങുന്നു
പ്രതീക്ഷതൻ  പുതുഗാനമെന്നും
മഴയായ് പതിക്കട്ടെ മനസ്സുകളിൽ
'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''
ഗീതാഞ്ജലി
9-6-2019
അർബുദം

അർബുദം
'' '' '' '' '' '' '' ''
വേദന  തിങ്ങുന്നൊരാത്മാവിൻ നൊമ്പര-
മാരുമേ കാണാതെ തേങ്ങീ

ദേഹവും ദേഹിയും നീറിപ്പുകയുന്നു
അർബുദം കാർന്നതിൽപ്പിന്നെ

ആശ്വാസമില്ലാതെ ആശയുമറ്റിന്നു
ദു:ഖത്തിൻ മാരിയിൽ പ്രാണൻ

പൊലിഞ്ഞീടാനായി  നേരവും കാത്തിതാ
മിഴിപൂട്ടി നില്പൂ ചെമ്മേ

രോഗത്തിൻ കാർമേഘജാലത്താൽ മൂടവേ
എൻദേഹമെനിക്കു ഭാരം

കേശമൊഴിഞ്ഞൊരെൻ  ശിരസ്സിൽ കൈചേർത്തു
കാലനെ കാത്തിരിക്കുന്നൂ

അവസാനശ്വാസം  പോകുവാൻ കാക്കവേ
വിട്ടൊഴിഞ്ഞീടുമോ ക്ലേശം

വൈദ്യന്മാരൊന്നായി കൈമലർത്തീടവേ
എന്തിനു വേണ്ടിയീ ജീവൻ

അണയുംമുമ്പിലായാളുന്ന ദീപമായ്
നർത്തനമാടുന്നീ ഭൂവിൽ?

എങ്കിലും പുഞ്ചിരിപ്പൂവണിഞ്ഞധരം
സുഖമെന്നു മാത്രം ചൊല്ലീ

സ്വാന്തനിപ്പിച്ചീടാൻ വന്നണഞ്ഞോരോടു
കളിവാക്കു ചൊല്ലീ ചേലിൽ


നീർമിഴി നിറഞ്ഞൊഴുകാതെ നോക്കീടാം
എന്നെ സ്നേഹിപ്പവർക്കായ് ഞാൻ
'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '""
ഗീതാഞ്ജലി
12-6-2019

ഒരുമ

ഒരുമ
"" "" "" "
സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതരാകട്ടെ മാനുഷർ
ആശ്വാസമായെന്നുമെന്നും
ചേർന്നിടട്ടെന്നും ഹൃദന്തങ്ങളൊരുമയാൽ
കാലുഷ്യമന്യേയീ ഭൂവിൽ
സ്നേഹക്കതിരെല്ലാം  വാരിയെടുത്തിടാം
വെറുപ്പിൻ പതിരകറ്റീടാം
എന്തിനു മത്സരിച്ചീടുന്നീ ജീവിത-
നാടകത്തിന്നന്ത്യം വരെ
എന്നു തിരശ്ശീല വീഴുമെന്നറിയാൻ
വയ്യാത്ത നാടകമല്ലോ
എങ്ങനെ സ്പർദ്ധതൻ കാർമേഘപടലങ്ങൾ
പടർന്നൂ മാനസവാനിൽ?
ഒരുമതൻ കുളിർമഴച്ചാറ്റലിൽ നനഞ്ഞീടാം
ശാന്തത കൈവരിച്ചീടാം

സ്നേഹത്തിൻ പുഴയായൊഴുകിടാമീ ഭൂവിൽ
ആർദ്രതതൻ തെന്നലാവാം
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
ഗീതാഞ്ജലി
23-6-2019


നീർക്കുമിളകൾ

നീർക്കുമിളകൾ
"" "" "" "" "" "" "" ""
ഇന്നെൻറെ സ്വപ്നത്തിൻ തീരത്തണയുന്ന
ഇളംതെന്നലെന്നെ തഴുകുമ്പോൾ

നീർക്കുമിളകൾപോൽ   മിന്നിമറയുന്നു
നിദ്രയിൽക്കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം

മോഹിപ്പിച്ചീടുമൊരു പനിനീർപ്പൂവിൻ
മോഹനദളങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞിടും

വശ്യസൗന്ദര്യനിറപ്പൊലിമ മായുമ്പോൾ
വാർദ്ധക്യം വിരുന്നുവന്നീടുന്നു

ഈയുലകത്തിലനന്തമായൊന്നുമേ
വാഴുകയില്ലെന്നതു സത്യമേ

കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറയുമീ
മുഗ്ദ്ധസൗന്ദര്യമേതുമേ ഭൂവിൽ

വാഴുവാനില്ലൊരു മാർഗ്ഗവുമിന്നൊരു
യൗവനപ്രായം കടന്നുപോയാൽ

എന്തിനഹങ്കരിച്ചീടുന്നു നിങ്ങൾതൻ
ശാശ്വതമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയെച്ചൊല്ലി?
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
7-7-2019 

Tuesday, 26 March 2019

നന്മ

നന്മ
'''''''''’''’'''
നന്മയറ്റൊരു ജീവിതം
ജീവിച്ചുതീർക്കവേണ്ട
നിങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞതാം
തിന്മയെ മാറ്റുകവേണം!

നാട്ടുമാങ്ങയ്ക്ക്
നന്മതൻ നറുമണം
വിഷത്തിൽ മുക്കീടല്ലേ
ഭക്ഷിച്ചീടാനെന്നും

നാരദന്മാർ ചിലർ
നന്മപൂക്കും മനങ്ങളിൽ
വിഷംപുരട്ടാനായ്
അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു

കുയിലേ നിൻ മുട്ടകളെ
തൻസ്വത്തായി കരുതി
വിരിയിച്ചെടുത്ത കാകൻറെ
നന്മയെ നിനക്കു പുച്ഛമോ?

വാസന്തപൗർണ്ണമി
നിറഞ്ഞുതുളുമ്പി
നന്മതൻ വെളിച്ചം തൂവി
നിറദീപംപോലെ വാനിൽ

മുല്ലപ്പടർപ്പിൽ പാറിനടക്കും
ചിത്രശലഭമേ നിൻചിറകിൽ
ആരുകുടഞ്ഞൊഴിച്ചു
നിറങ്ങളിൻ വറ്റാത്തനന്മ?

 നന്മയ്ക്കായി പടവെട്ടീടാം
തിന്മയെയുന്മൂലനം ചെയ്യാം
അണിനിരക്കുവിൻ സഖേ
പറുദീസയുണർത്തീടാൻ!
'''''’'''’'''''''''''''''''''''''''''''’'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി

മാ നിഷാദ

മാ നിഷാദ
"" "" "" "" "" "
മമഹൃദയമിത്രമേലിന്നിതാ കേഴുന്നു
അനവരതമിറ്റുന്നു കണ്ണീരിൻ  മുത്തുകൾ!

കരുണയുടെ ചാലുകൾ വറ്റിയോ നിന്നിലെ
പരിഗണനയില്ലയോ സഹജീവിയെന്നും

നിരസനമതോ നിൻ പ്രണയാഭ്യർത്ഥനതൻ
പകരമതു ചോദിക്കുവാൻ  കൊലയോ വഴി?

പെരുവഴിയിലിട്ടെന്നെ കത്തിച്ചു നീയെന്നിൽ
മരണഭയമുളവാക്കുന്നതോ പ്രണയം?

പരവശതയേതുമേയില്ലാതെ  നിന്നു നീ
മനമതിലൊരു കുറ്റബോധവുമേശാതെ?

കനവതിലുമൊരുനാളും ഞാനോർത്തതില്ല
കരുണയൊഴിയും പ്രതികാരദാഹി നീയോ?

പറയുവതിനാവതില്ലവസാനയാത്രാ-
മൊഴിയുമിനിയെന്നാത്മാവിൻതേങ്ങലല്ലാതെ

മമഹൃദിയുമിന്നിതാ വെന്തുപോയഗ്നിയിൽ
കഠിനതരമല്ലോ നിൻ ഹൃത്തെന്നറിയുകിൽ

ധരയിലൊരു മാനുഷനുമാത്രം സാദ്ധ്യമോ
കരുണയുടെ വറ്ററ്റു ക്രൂരത കാട്ടുവാൻ?
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
ഗീതാഞ്ജലി
21-3 - 2019

Tuesday, 26 February 2019

ഓർമ്മകൾ

ഓർമ്മകൾ
"""""""""""""""""""
വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്നീണംമൂളി കുണുങ്ങിയെത്തുംതെന്നൽ
നീലനിശീഥിനിതൻറെ മനംകവർന്നു
നിന്റെ കുറുനിരകളും കുണുങ്ങിയാടിചെമ്മേ
നമ്മുടെ കനവുകൾപോലെ താളത്തിൽ
നിന്റെ കവിതകളിലന്നു വസന്തങ്ങൾപെയ്തിരുന്നു
നിൻകപോലങ്ങളിൽ സന്ധ്യ ചിത്രംവരച്ചു
ആറ്റുതോണിപോലെ നമ്മൾ സ്വശ്ചന്ദമൊഴുകിനീങ്ങി
ആറ്റുനോറ്റുനമ്മൾനെയ്ത സ്വപ്നങ്ങൾപോലേ
നിൻറെകണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞൊരാ താരകളെന്നോടുചൊന്ന
നിറമാർന്ന കഥകളിലന്നലിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ
ആറ്റിനക്കരെയെന്നു നിൻറെ നിഴൽ നീങ്ങിപ്പോയി?
ആശകൾതൻപൂക്കാലങ്ങളെങ്ങുമറഞ്ഞു?
ഇന്നുമെൻറെ വഞ്ചിയിൽ ഞാൻ നിന്നെത്തേടിയലയുന്നു
ഇന്ദീവരങ്ങളെൻമനസ്സിൽ പൂക്കുവാൻവീണ്ടും!
ആശകൾ നിരാശകൾക്ക് വഴിമാറിപ്പോകുമ്പോളും
ഒരു പവിഴപ്പുറ്റുപോലെ കാത്തിരിപ്പൂ ഞാൻ!
നിൻറെയോർമ്മകളോയെന്നെ പിന്തുടരുന്നല്ലോ നിത്യം
ഘനഭരമാനത്തൊരു മഴവില്ലായി!
തുളുമ്പുന്നയോർമ്മകളോ നറുമുത്തുകളായി മണ്ണിൽ
നിലവിളിയോടെ വീണു പതിച്ചിടുന്നു!
''’'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി
14-6-2018

പേമാരി

പേമാരി
''''''''''''''''''''’'''''
മുറ്റത്തു വീണൊന്നുടയും മഴക്കുളിർ
ഇന്നെന്തിനിത്രക്കരിശപ്പെടുന്നു?
മുടിയഴിച്ചാർത്തിളകുന്ന രാക്ഷസിയായ്
വീഴുന്നു മണ്ണിൽ സീൽക്കാരത്തോടെ

മണ്ണിടിഞ്ഞുവീഴുന്നാർത്തനാദത്തോടെ
ഉന്മാദിനിയെപ്പോലൊഴുകുന്നു പുഴയും
ചങ്ങലക്കിലുക്കത്തോടെയാർക്കുന്നു
തിരമാലക്കൈകളാൽ കരയെ ഞെരിച്ച്

തെങ്ങിൻകൂട്ടങ്ങൾ മുടിയഴിച്ചാടുന്നു
വാഴകൾ വീണിട്ടൂർദ്ധശ്വാസം വലിക്കുന്നു
കൃഷീവലന്മാരുടെ സങ്കടക്കടലും വഴിയുന്നു
ഉരുൾപൊട്ടലാലുലയുന്നു മാനസങ്ങളും

കുടിലുകളെയും കുത്തിയൊലിപ്പിച്ചോടുന്നു
കുടിപ്പകയോടെ പേമാരി പിന്നെയും പെയ്യുന്നു
കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നു സംഭീതരായ്
കാടിൻറെ മക്കളോ ചത്തൊഴുകീടുന്നാറ്റിൽ

ഏങ്ങലുകളുയരുന്നു കുടിലുകൾക്കുള്ളിൽ
നീറുന്ന നെഞ്ചകത്തോടെ ബന്ധുക്കളും
ചേരുന്നവരുടെ കണ്ണീർപ്പുഴയുമാ മാരിയിൽ
ഉപ്പുരസം ചേരുന്നാ തിരമാലക്കൈകളിൽ

പ്രകൃതിതൻ രോഷമിതെത്രനാൾ തുടരും?
ക്രുദ്ധരാം മേഘങ്ങളെപ്പോൾ മടങ്ങും?
പ്രകൃതിതൻ ചൂഷണം ഒടുങ്ങുംവരെയും
ജീവികൾതൻ നാശം തുടർക്കഥയായ് തീരുമോ?
''''''''''''''’''’'''''''’''''''''''''''''''''''''''''''''''''’'''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി
18-6-2018

കർക്കടകം പിറക്കുമ്പോൾ

കർക്കടകം പിറക്കുമ്പോൾ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
കർക്കടകമാസം പിറന്നെന്നാൽ തോരാതെ
കാർകൂന്തലുലച്ചിതാ പേമാരി പെയ്യവേ
തുള്ളിക്കൊരുകുടം തുള്ളിക്കുതിച്ചെത്തി
തുമ്പിപ്പെണ്ണിൻറെ ചേലയും നനച്ചിതാ

വിളഞ്ഞുനിന്നൊരു കായ്കനികളെല്ലാം
വിതുമ്പിനില്ക്കുന്നു ഈറനണിഞ്ഞിതാ
കുലയറ്റു, നിപതിച്ചിടുന്നു തുരുതുരെ,
കർഷകർക്കാധിയാളുന്നു നെഞ്ചിൽ !

പഞ്ഞമാസത്തിൽ കുടിലുകളിൽ കണ്ണീരിൻ-
പുഴയൊഴുകുന്നൊരു വിശപ്പിൻകാളലാൽ
പണിയില്ല, പണമില്ലെരിയുന്ന വയറുമായ്
പരിക്ഷീണരായല്ലോ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾ!

രാമായണശീലുകളിൻ, കിളിപ്പാട്ടീണവുമായ്
രാവിൻറെ വരവോടെ മുത്തശ്ശി പാടുമ്പോൾ
ഉണ്ണിക്കിടാങ്ങളേറ്റുചൊല്ലുന്നു രാമകഥ
ഉല്ലാസഭരിതരായ് ഹൈന്ദവഗേഹത്തിൽ.

പ്രളയത്തിൻനീരാളിപ്പിടിത്തത്തിൽ പേമാരി
പ്രപഞ്ചത്തെയാഴ്ത്തുമ്പോൾ കരുണയന്യേ
നീട്ടുന്നു പരസ്പരം സഹായഹസ്തങ്ങൾ
നേരിൻറെ നിറമാർന്ന മനസ്ഥിതിയുള്ളോർ

ജാതിമതവർഗ്ഗഭേദങ്ങളന്യേ മാനവർ മറ്റു
ജന്തുജാലങ്ങളെപ്പോലെയാകുമീ മാസം
കർക്കടകമാസമതല്ലോ പ്രകൃതിതന്നുഗ്ര-
കാർക്കശ്യമലിവാൽ തോല്പിക്കുംമാസം.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''’'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി
26-7-2018

ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ നിയോഗം

ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ നിയോഗം
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ദൈവത്തിൻ തിരുമണവാട്ടിയായി
നിത്യകന്യകയായി വാഴേണ്ടവളല്ലോ

ലജ്ജിതയായി മാറിയിന്നൊരുനാളിൽ
ഒരു പുരോഹിതൻറെ വിഴുപ്പുമായ്!

മൗനഭഞ്ജനത്തിനു ശക്തിയാർജ്ജിച്ചവൾ
പുരുഷമേധാവിത്വത്തിന്നെതിരെയെങ്കിലും

ന്യായവും നീതിയും  വിറപൂണ്ടിതാ 
ശ്വാസം ലഭിക്കാതിരുളിൽ വീഴുന്നു!

ഉയർപദവിയുള്ളോൻ കുറ്റവാളിയെന്നാലോ
കുറ്റം തിരയുന്നീ സാധുവാം നാരിയിൽ

ദുസ്സ്വഭാവത്തിൻ നിറംപിടിപ്പിച്ച കഥകൾ
പരത്തുന്നു നാട്ടിൽ കവലകളിൽ നീളേ

മതങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കും ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക്
വാളുയർത്താനാവില്ല മതാധികാരിക്കെതിരേ

നീതിദേവതയും മിഴിപൂട്ടിനിന്നീടവേ
ആരുണ്ടിവിടെയീ കന്യയെ രക്ഷിപ്പാൻ?

ക്രിസ്തുവില്ല,ക്രിസ്തുശിഷ്യരില്ല,വചനം
ചൊല്ലിനടക്കുന്ന കുഞ്ഞാടുകളുമില്ല

എല്ലാരുമൊന്നായി അഭിഷിക്തയാക്കുന്നു
പൊള്ളുന്ന വാക്കുകളാലബലയാമവളെ

ഇനിയെങ്കിലും തുറക്കൂ  സഭാതലവരേ മിഴി
'അഭയ'യ്ക്കഭയമരുളാത്ത നീതിജ്ഞരേ

നിങ്ങൾതൻചെയ്തികൾക്കായൊരു ഫലമോ
നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നപരജഗത്തിൽ!
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി
4-8-2018കള്ളി(കഥ)

കള്ളി
''''''''''''''''''''''''"”'''''''''''''''
"ടീച്ചർ, എന്റെ പേന കാണുന്നില്ല!"
ലളിതട്ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേയ്ക്ക് കാലെടുത്തു കുത്തിയതും ഇന്നും കേട്ടത് കളവിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരാതിയാണ്! ഇതെന്നും പതിവായിരിക്കുന്നു.ടീച്ചറിനു പോലീസായും ന്യായാധിപതിയായും രക്ഷാധികാരിയായും പല റോളുകളാണല്ലോ നിർവ്വഹിക്കാനുള്ളത്.ലളിതയെ ഈയിടെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻറെ ക്ലാസ്സ് ടീച്ചർ ആയി മാറ്റിയത്!ദീപടീച്ചറിന് ഈ ക്ലാസ്സ് നിത്യതലവേദനയായപ്പോൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സു തന്നെയാണ് ലളിതയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്,ഈ ക്ലാസ്സിനെ ഒന്നു നേരെയാക്കാൻ.പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളിയെന്ന ഓമനപ്പേര് വീണ ലക്ഷ്മിയെ! കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആണല്ലോ അവളുടെ അമ്മ അവളുടെ ദേഹമാസകലം അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചത്!എന്നിട്ടും അവളുടെ കളവിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല! അടികൊണ്ടു വീർത്ത പാടുകളുമായി വന്ന അവളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സഹതാപം തോന്നിയെങ്കിലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചർമാർക്കും അവളെപ്പറ്റി പരാതിമാത്രമേയുള്ളൂ
        'ടീച്ചർ, ലക്ഷ്മിയുടെ ബാഗ് പരിശോധിക്കട്ടേ?'
ക്ലാസ്സ് ലീഡർ രശ്മിയ്ക്ക് സംശയമില്ല, ഇന്നും പ്രതി ലക്ഷ്മിതന്നെയാണെന്ന്! അവളുടെ സംശയം ശരിയായിരുന്നുതാനും!ഇതു നിത്യസംഭവമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ സംശയിക്കാതിരിക്കും?
      "എന്താണ് കുട്ടീ നിനക്കു പറ്റിയത്?ഇന്നലെയല്ലേ നീയെനിക്ക് വാക്കു തന്നത്, ഇനിയാരുടെയും ഒരു സാധനവും മോഷ്ടിക്കില്ലായെന്ന്?നാളെ നീ അമ്മയോടു എന്നെ വന്നൊന്നു കാണാൻ പറയൂ!"
            ലളിതട്ടീച്ചറിന് ഇന്നലെത്തന്നെ ബോദ്ധ്യമായിരുന്നു പ്രശ്നത്തിൻറെ ഉറവിടം വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളാണെന്ന്! അമ്മയ്ക്ക് അവളെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലെന്നു പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അവൾ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞതോർത്തപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ മനസ്സിലും വികാരങ്ങളുടെ   വേലിയേറ്റമുണ്ടായി!അമ്മയ്ക്ക് ഒരാൺകുട്ടിയുണ്ടായത് അവളെ വെറുക്കാൻ കാരണമല്ലല്ലോ! സ്വന്തം മകളെ ഇങ്ങനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും അടിച്ചുപൊട്ടിക്കാൻ അവർക്കെങ്ങനെ കഴിയുന്നു?ഇനി നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുതന്നെ ബാക്കി കാര്യം, ലളിതട്ടീച്ചർ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു! വൈകുന്നേരം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബയോഡാറ്റാഫയലിൽനിന്ന് ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയുടെ ഫോൺനമ്പർ തേടിയെടുത്തു അവരെ വിളിച്ചു അവരുടെ വരവ് ഉറപ്പാക്കി..
     "എന്താണ് ടീച്ചർ,അവളിന്നും കുഴപ്പം വല്ലതുമുണ്ടാക്കിയോ?"
അമ്മ ചോദിച്ചു.
   " ഹേയ്, ഒന്നുമില്ല! നിങ്ങളോടെനിക്കൊന്നു സംസാരിക്കണമെന്നു തോന്നി!"
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലക്ഷ്മിയുടെ മോഷണത്തെപ്പറ്റി ഇവരെ അറിയിച്ചതിന്റെ ഫലമാണല്ലോ പിറ്റേദിവസം താനവളുടെ ദേഹത്തു കണ്ട മുറിപ്പാടുകൾ! ടീച്ചർ ഒരുനിമിഷം ചിന്തയിലാണ്ടു
   "ശരി ടീച്ചർ, ഞാൻ വരാം നാളെ."
ലളിത ആശ്വാസപൂർവ്വം നെടുവീർപ്പിട്ടു!
         
            പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടർന്നപ്പോൾ ഉറക്കത്തിന്റെ ആലസ്യം കണ്ണുകളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരുന്നില്ല,ലളിതട്ടീച്ചറിന്!രാവേറെച്ചെല്ലുന്നതുവരെ ലക്ഷ്മിയുടെയും അവളുടെ അമ്മയുടെയും മുഖമായിരുന്നല്ലോ മനസ്സിൽ!അന്നു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നയുടൻ ലക്ഷ്മിയെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി.അവൾക്കിന്ന് അമ്മയുടെ പ്രഹരമേറ്റിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെയാണ് ടീച്ചറിന് ശ്വാസം നേരെ വീണത്! വൈകുന്നേരമാവാൻ കാത്തിരുന്ന ലളിതയ്ക്ക് സമയം ഒച്ചിനെപ്പോലെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നതുപോലെ തോന്നി.
പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം കടന്നു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയെ കാണാതിരുന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ ലക്ഷ്മിയെ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു! അപ്പോഴേക്കും അമ്മ ആഗതയായി.
   "എന്തുപറ്റി ടീച്ചർ?അവളെന്തു കുഴപ്പമാണ് കാണിച്ചത്?"
ഇളയകുഞ്ഞിനെ ഒക്കത്തുനിന്നു മടിയിലേക്കുമാറ്റി ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ ചോദിച്ചു.
    "കുഴപ്പം അവൾക്കാണോ അതോ നിങ്ങൾക്കാണോ എന്നറിയാനാണ് ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത്"
   "അതെന്താ ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്?ആ അസത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ?"
ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിഷ്ടപ്പെടാത്തതിൻറെ നീരസം അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു!
   "അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.പക്ഷേ അവളുടെ ദേഹത്തുകണ്ട മുറിവുകൾ പലതും പറഞ്ഞു"
   "എത്രയാണെന്ന് വച്ചാണ് ക്ഷമിക്കുക  ടീച്ചർ!അവളെപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ!"അമ്മയുടെ വാക്കുകൾക്ക് മൂർച്ചകൂടി!
   "ഈ കുട്ടിയുണ്ടായതിൽപ്പിന്നെ നിങ്ങളവളെ എത്രപ്രാവശ്യം സ്നേഹത്തോടെ മോളെയെന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്? അവളുടെ കവിളിൽ ഒരുമ്മകൊടുത്തിട്ടെത്ര നാളായി? അവൾക്കെന്തെങ്കിലും കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടെത്രയായി?കൂടെക്കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിൽപ്പിന്നീട്? നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ മകനിലേയ്ക്കുമാത്രം തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അനിയനെ അവൾ ശത്രുവായി കാണാൻ തുടങ്ങി!അവൻ കാരണം എട്ടുവയസ്സു മാത്രമുള്ള തനിക്കുകൂടെ അവകാശപ്പെട്ട അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്നേഹം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിൻറെ പ്രതിഷേധം ഈ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി!അതാരുടെ കുഴപ്പമാണ്?തല്ലുമാത്രമല്ല, തലോടലും കൊടുത്തുനോക്കൂ!അവൾ നന്നായി വരും!"
      ലളിതട്ടീച്ചറുടെ കൗൺസലിംഗ് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടുപോയത് ഇടയ്ക്കു വാച്ചിൽ നോക്കിയപ്പോളാണ് അറിഞ്ഞത്! എങ്കിലും ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയിൽനിന്ന് അവളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളാമെന്ന ഉറപ്പു വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവരെ വിട്ടത്! അപ്പോഴേക്കും ലക്ഷ്മിയും കളികഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു.
"ഇനി ഇവളായിരിക്കും കുഞ്ഞനിയനെ നോക്കുന്നത്!അല്ലേ ലക്ഷ്മീ?" ലളിതട്ടീച്ചർ അവളുടെ തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു ചോദിച്ചു.
അവളുടെ ചുണ്ടിലപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരിക്കു നിലാവിന്റെ കുളിരായിരുന്നു.കണ്ണുകളിൽ ആയിരം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശവും!ആ പ്രകാശത്തിൽ അവൾക്ക് കുഞ്ഞനിയനോടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിരോധവും മാഞ്ഞുപോയതായി ടീച്ചറിനു തോന്നി.അവളുടെ അമ്മ അവളുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ടീച്ചറിനോടു പറഞ്ഞു,
      "എന്റെ മകളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൽക്കൂടുതൽ ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കി!വളരെ നന്ദി, ടീച്ചർ"
  അവരതു പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിൽനിന്ന് ആനന്ദാശ്രുക്കൾ മകളുടെ ശിരസ്സിൽ പതിച്ചു!അവർ യാത്രപറഞ്ഞു കണ്ണിൽനിന്നു മായുവോളം ടീച്ചർ നോക്കിനിന്നു!
     "നേരം ഒരുപാട് വൈകിയല്ലോ ടീച്ചറേ,ഇന്നു വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ"
അതുവഴി വന്ന ആയയുടെ ചോദ്യമാണ് ടീച്ചറെ സമയം വൈകിയതിനെപ്പറ്റി ബോധവതിയാക്കിയത്.
         തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ക്ലാസ്സിലെത്തിയ ടീച്ചറുടെ കണ്ണുകൾ ആദ്യം തേടിയത് ലക്ഷ്മിയെ ആയിരുന്നു! അവളുടെ മുഖത്തു സദാ നിഴലിച്ചിരുന്ന മ്ലാനതയും നിരാശയും അന്നു കണ്ടില്ല!അവൾ പ്രസന്നവതിയായി ടീച്ചറെ നോക്കി ചിരിച്ചു!ടീച്ചർ സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ലാസ്സെടുക്കാൻ തുടങ്ങി! അതിനിടയിൽ "ടീച്ചർ" എന്ന വിളികേട്ടാണ് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയത്! നോക്കിയപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഒരു പേന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നു! ടീച്ചറുടെ ഉള്ളൊന്നാളി! പിന്നെയും പ്രശ്നമോ, തന്റെ പ്രയത്നം വിഫലമായോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ലക്ഷ്മി ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു
     "ടീച്ചർ, ഈ പേന  താഴെക്കിടന്നതാണ്!ആരുടെയാണെന്നറിയില്ല.ടീച്ചറൊന്നു ചോദിക്കാമോ?"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ഗീതാഞ്ജലി
12-8-2018

  

     

Monday, 25 February 2019

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം -ഒരു പാട്ട്

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം -ഒരു പാട്ട്
'''''''''''''''’''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാഘോഷിപ്പാൻ
വരൂ വരൂ പ്രിയസഹജരേ
അഭിമാനത്തോടുച്ചത്തിൽ
ഒന്നിച്ചൊന്നായ് പാടാമൊന്നായ്
ദേശഭക്തിഗീതകങ്ങൾ....

പാരതന്ത്ര്യത്തടവിൽനിന്നും
ഭാരതാംബയെ രക്ഷിക്കാൻ
രക്തംചിന്തിയ പൂർവ്വികരെ
ഓർമ്മിച്ചിടാമീദിനത്തിൽ
രക്തസാക്ഷികളേ സിന്ദാബാദ്...
                                             (സ്വാതന്ത്ര്യ....)
ജാതിമതവർഗ്ഗീയചിന്തകൾ
തൂത്തെറിഞ്ഞീടുകിലിനി നമ്മൾ
ഭാരതാംബതൻ മക്കളായി
ഏകത്വത്തിൻ പ്രതീകമാകും
മൂവർണ്ണക്കൊടി വീശീടാം.....

                                                (സ്വാതന്ത്ര്യ........)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''’''''''''''''''''''''''''''''''''''''’'''''''''’''''’''''''''''''''''’
ഗീതാഞ്ജലി
15-8-2018

ഓണസ്മരണകൾ


ഓണസ്മരണകൾ 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''’'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
മഴമേഘംമാഞ്ഞല്ലോ മാനത്തിൻമുറ്റത്ത്
മാനം തെളിഞ്ഞല്ലോ ശോഭയേറ്റീടാനായ്

പൂക്കൾച്ചിരിച്ചല്ലോ മണ്ണിൻവിരിമാറിൽ
പൂത്തല്ലോ മാനസമോണത്തിരുനാളിൽ

പൂവിളിപ്പാട്ടുമായ്  ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചുറ്റും
പൂക്കളിറുക്കാനായ് ബാലകർവന്നല്ലോ

പൂങ്കുയിൽപ്പാട്ടതാ മാവിൻറെ കൊമ്പത്ത്
പാടുന്നു കൂടെയാ തരുണീമണികളും.

ഓണപ്പാട്ടിൻറെ ശീലുകളെങ്ങുമേ-
യോളമായെത്തുന്നു ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ

ഓലപ്പന്തുകളി, യൂഞ്ഞാലാട്ടവും
ഓണക്കാലത്തിന് നയനകുതൂഹലം!

നെൽക്കതിരാടുന്നു മന്ദമാരുതനിൽ
നെല്പ്പാടവരമ്പത്ത് കിളികൾ ചിലച്ചല്ലോ

സ്വർണ്ണംവിളഞ്ഞല്ലോ പുഞ്ചവയലതില്
സ്വപ്നംവിരിഞ്ഞല്ലോ കർഷകഹൃത്തിലും

ഓണത്തിന്സദ്യയ്ക്കായൊരുങ്ങിടും വീട്ടമ്മ
ഓണപ്പായസത്തിൻ മധുരം പകരാനും

ഓണപ്പൂക്കളം ചുറ്റുന്ന നാരികള്
ഓണപ്പാട്ടുമായ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു.

മാവേലിത്തമ്പ്രാനെ വരവേല്ക്കാനായല്ലോ
മാലോകരൈക്യത്തിലാമോദരാകുന്നു.  

ഓണംവന്നോണംവന്നേയുണരുക മലയാളമേ
ഒരുമയായ് സങ്കടക്കടല് കടന്നീടുവാൻ!
'''''''''''''''''’''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ഗീതാഞ്ജലി
25-8-2018
ഓണാശംസകൾ